Neželjene reakcije

Svaki lek, pa čak i aspirin, može izazavati neželjene reakcije. Isto važi i za vakcine. Neželjene reakcije su moguće, ali su kod ogromne većine dece ti efekti blagi i prolazni. Sa usvaršavanjem postupaka proizvodnje, dobijene su „čiste” vakcine što je značajno proredilo pojavu bilo kakvih, a naročito ozbiljnih neželjnenih efekata imunizacije.

Uopšte, za sve vakcine, reakcije su najčešće blage, prolazne i uglavnom lokalne (na mestu uboda) – otok, crvenilo i bol. Ono što uglavnom brine je što to dovodi do nervoze i „kenjkavosti” beba.

Od sistemskih reakcija, najčešći je porast temperature, koji je retko drastičan, a traje najviše par dana. Ukoliko dete dobije temperaturu iznad 38,5 ili ga boli mesto gde je dobilo vakcinu, može se dati paracetamol ili ibuprofen, ali uz konsultaciju sa pedijatrom. Kada je reč konkretno o MMP vakcini, povišena temperatura može se javiti čak i posle 6 do 10 dana, i tada se smatra uobičajenom reakcijom. Postupak je isti kao u bilo kom drugom slučaju povišene temperature kod deteta.

Preporučene doze paracetamola i ibuprofena zavise od uzrasta deteta. Iako su opšta uputstva priložena uz lek, preporuka je da se o doziranju posavetuje se sa pedijatrom. Nikako ne davati ove lekove pre vakcinacije u cilju preventivnog smanjenja bola jer mogu umanjiti efekat samih vakcina!!!