10 Koraka do uspešnog dojenja

Zdravstvenaustanova pruža podršku majkama da doje tako što:

Ne daje bebama ni jednu drugu hranu ni tečnost osim majčinog mleka, izuzev u slučaju jasnih medicinskih razloga.
Daje prednost mleku iz Banke mleka, ukoliko je dohrana neophodna.
Pomaže majkama koje žele da hrane svoje bebe mlečnom formulom da to rade na bezbedan način.