Zablude o vakcinama

ZABLUDA 1: Bolja higijena i sanitarni uslovi iskoreniće bolesti – vakcine nisu neophodne.
NETAČNO
Bolesti protiv kojih možemo da se vakcinišemo u stanju su da se vrate ukoliko prekinemo sa programom vakcinacije. Dok bolja higijena, pranje ruku i čista voda mogu da pomognu da se ljudi zaštite od zaraznih bolesti, mnoge infekcije mogu da se šire bez obzira na dobru ličnu higijenu. Ukoliko ljudi nisu vakcinisani, bolesti koje su skoro potpuno iskorenjene, kao što su dečja paraliza i boginje, brzo će se ponovo pojaviti.

ZABLUDA 5: Dečje bolesti koje vakcine sprečavaju su samo nesrećna životna neminovnost.

NETAČNO

Bolesti koje sprečavaju vakcine ne moraju da budu „neminovnost života“. Bolesti kao što su male boginje, zauške i rubeole su ozbiljne i mogu da dovedu do ozbiljnih komplikacija i kod dece i kod odraslih, uključujući upalu pluća, encefalitis, slepilo, proliv, infekciju uha, urođeni rubeola sindrom (ukoliko se žena zarazila rubeolama u ranoj trudnoći), i smrt.

 

ZABLUDA 2: Vakcine imaju nekoliko štetnih i dugoročnih sporednih efekata, koji još uvek nisu ispitani. Vakcinacija zato može da bude i fatalna.

NETAČNO

Vakcine su veoma bezbedne. Većina reakcija na vakcine su obično minorne ili privremene, kao što su bol u ruci ili blago povišena temperatura. Veoma ozbiljni zdravstveni problemi su izuzetno retki i pažljivo se prate i proučavaju.

ZABLUDA 6: Davanje detetu više od jedne vakcine u isto vreme može da poveća rizik od neželjenih efekata, koji mogu da preopterete dečji imunitet.

NETAČNO

Naučni dokazi pokazuju da davanje nekoliko vakcina u isto vreme nema negativan uticaj na detetov imuni sistem. Deca su izložena nekoliko stotina stranih supstanci koje aktiviraju imuni odgovor svaki dan. Jednostavnom radnjom kao što je ishrana unose se novi antigeni u organizam, dok brojne bakterije žive u ustima i nosu.

ZABLUDA 3: Kombinovane vakcine protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja i vakcina protiv dečje paralize izazivaju sindrom iznenadne smrti odojčeta.

NETAČNO

Ne postoji uzročno-posledična veza između davanja vakcina i iznenadne smrti odojčeta.Ipak, ove vakcine se daju u periodu kada bebe mogu da dožive sindrom iznenadne smrti odojčeta (SIDS)…

ZABLUDA 7: Grip predstavlja običnu neprijatnost, ništa više od toga, a vakcina nije veoma delotvorna.

NETAČNO

Grip je mnogo više od neprijatnosti. To je ozbiljna bolest od koje umire 300 000–500 000 ljudi širom sveta svake godine. Trudnice, mala deca, stariji ljudi slabog zdravstvenog stanja i svako sa hroničnim bolestima, kao što su astma ili bolesti srca, izloženi su većem riziku od teških infekcija i fatalnog ishoda.

ZABLUDA 4: Bolesti koje vakcine sprečavaju su gotovo iskorenjene u mojoj zemlji, tako da nema potrebe za vakcinacijom.

NETAČNO

Iako su bolesti koje vakcine sprečavaju postale izuzetno retke u mnogim zemljama, infektivni agensi koji ih izazivaju i dalje cirkulišu u nekim drugim delovima sveta. U svetu u kome smo svi globalno povezani, ovi agensi mogu da pređu geografske granice i zaraze svakoga ko nije zaštićen.