Uticaj supstanci koje izazivaju zavisnost

Dim cigarete sadrži preko 4000 hemikalija, sadrže cijanid, olovo i čak 60 sastojaka koji izazivaju rak. Toksini iz duvana dospevaju u krvotok, a potom u mleko kojim se dete hrani.

Кontraindikacija za dojenje, kako zbog svih aspekata štetnosti ovih supstanci koje se pojavljuju u mleku tako i zbog nesposobnosti majke da se adekvatno brine o detetu dok je pod uticajem droge. Zabeležena su ozbiljna neželjena dejstva kod dojene dece koja su konzumirala mleko majki zavisnica ili bila izložena kokainu u okolini.

Кonzumiranje marihuane kao i preparata na bazi njenog aktivnog, halucinogenog principa, delta-9-tetrahidrokanabinola (Tetrahydrocannabinol-THC), bilo „rekreativno“ ili u medicinske svrhe, dovodi do njegove pojave u mleku u malim količinama, ali i do negativnih efekata na dojeno dete.

Metadon (koristi se u detoksikaciji i tretmanu opijatskih zavisnika. Кompatibilan je sa dojenjem.