10 Koraka do uspešnog dojenja

Zdravstvenaustanova pruža podršku majkama da doje tako što:

Omogućava da majka i beba zajedno borave 24 sata.
Obezbeđuje pristup majkama bolesnim bebama.

Postupci i prakse u porodilištu, nakon rođenja deteta, imaju ključni uticaj na dojenje, bilo da je on pozitivan ili negativan. Dobre prakse podržavaju dojenje i omogućavajku majkama da uspešno započnu dojenja, kao i da duže doje svoju decu. Sa druge strane, loše prakse nepovoljno utiču na inicijaciju dojenja, doprinose nepotrebnom uvođenju dohrane i obustavljanju dojenja.